четвртак, 26. јануар 2012.

Šta su vitamini?


Vitamin je organska supstanca od važnosti za regulisanje kako metaboličkih funkcija unutar ćelija organizma, tako i procesa oslobađanja energije iz hrane.
Sve je više dokaza da neki vitamini deluju kao antioksidansi.To su supstance koje štite tkiva od oštećenja ćelija i verovatno mogu pomoći u prevenciji mnogih bolesti.
Postoje 13 poznatih vitamina, koji se mogu podeliti na rastopljive u mastima (A,D,E i K) i rastvorljive u vodi (osam vitamina B i vitamin C)
Razlikovanje vitamina rastvorljivih u mastima od onih rastvorljivih u vodi je bitno stoga što organizam stvara rezerve vitamina rastvorljivih u mastima tokom relativno dugih perioda, na primer mesecima ili čak godinama, dok vitamini rastvorljivi u vodi, osim vitamina B12, ostaju u organizmu tokom kraćeg vremenskog perioda i usled toga ih treba mnogo češće nadoknađivati.
Uz nekoliko izuzetaka, konkretno u slučaju vitamina D i K, organizam nema mogućnost da proizvodi vitamine, tako da u cilju održavanja dobrog zdravlja oni moraju biti uneti ili kroz hranu ili u obliku suplemenata.
Vitamin D

Нема коментара: