четвртак, 14. април 2011.

Potrebni promoteri Cali VIta proizvoda

Zašto CaliVita?

Članovi Mreže mogu da sa minimalnim ulaganjem i bez rizika, u srazmeri sa uloženim vremenom i energijom, ostvare značajan prihod.

1. Nezavisnost. Svaki Član može sam da odluči kada i s kim će da radi.

2. Materijalna sigurnost. CaliVita® International svakom svom Članu obezbeđuje mogućnost da, u srazmeri sa angažovanim vremenom i energijom, stekne prihod i stvori sopstvenu materijalnu sigurnost. Nadprosečni učinak Firma honoriše posebnim, ekstra nadoknadama.

3. Uspešnost. CaliVita® International svoje najuspešnije Članove nagrađuje i moralnim i materijalnim priznanjima. Svakome je pružena mogućnost da bude uspešan i samo od sopstvene odluke svakoga Člana zavisi želi li da iskoristi tu mogućnost.

4. Timski rad. Članovi Mreže su deo CaliVita-tima, u kome mogu da steknu poznanike i prijatelje, a pored toga obezbeđena im je i mogućnost da svoje vreme provode na zanimljiv i prijatan način.

5. Zdravlje. Ko usvaja i sledi filozofiju Firme, mnogo čini u interesu očuvanja svoga zdravlja. Korišćenje dodataka ishrani CaliVita® International predstavlja nerazdvojni deo zdravog načina života.

Нема коментара: