понедељак, 04. април 2011.

Biorezonanca -rešenje za mnoge bolesti

Ako niste prije čuli za doktora Rife-a, budite spremni na gnev i iznenađenje, kada saznate, kako je život ovog velikog čoveka bio uništen zbog njegovog neverovatnog otkrića.

Doktor Royal Raymond Rife, sjajan znanstvenik, rodio se 1888 godine. Nakon što je završio studije u John Hopkinsu, radio je na razvijanju nove tehnologije, koja se sada koristi u optici, elektronici, radiohemiji, biohemiji, balistici i avijaciji.
Rife je skoro sam razvio novu znanost - bioelektričnu medicinu.

Za svoja otkrića Rife je dobio 14 važnih nagrada i priznanja. Univerzitet Heidelberg za njegove zasluge dodelio mu je počasni doktorat.
Skoro celi svoj život Rife je proveo dizajnirajući i izrađujući medicinske aparate. Radio je za Zeiss Optics, vladu SAD-a i nekoliko privatnih dobronamernika, od kojih je najpoznatiji milioner Henry Timkin.
Bio je vrlo educiran čovek i savladao je mnogo različitih disciplina. Njegova otkrića uključuju ultraljubičasti mikroskop, mikrodisektor i mikromanipulator. Nema sumnje, da je Rife bio jedan od najbriljantnijih znanstvenika svoga vremena.
Dr Rife je 1920 godine završio prvi u svetu virusni mikroskop. A 1933 godine je usavršio svoj prvi mikroskop i izradio je neverovatno složeni Univerzalni mikroskop, koji se sastojao od 6000 delova, mogao je povećati objekt 60000 puta i imao je mogućnost promatranja živih virusa

Zahvaljujući ovom mikroskopu, Rife je bio prvi čovek, koji je vidio živi virus. Savremeni mikroskop odmah ubija sve mikroorganizme, tako se kod njega vide samo njihovi ostaci.

Ali kroz mikroskop Rife-a može se videti aktivnost virusa, kako se oni menjaju da bih se prilagodili okolini, kako se brzo množe pod uticajem karcinogenih materija i transformiraju zdrave ćelije u tumorske.

Već 1920 godine, Rife je saznano za virus raka, koji je nazvao Cryptocides Primordeales, kasnije preimenovan u Progenitor Cryptocides. Da bi potvrdio svoje otkriće, Rife je zarazio virusom 400 štakora, svi su oboljeli od raka. Nakon toga izlečio je svih 400 štakora.
Rife je pažljivo dokumentirao svoje eksperimente. Napravio je snimke, fotografije i zabeleške svojih istraživanja. U laboratoriju Rife-a dolazilo je puno studenata, koji su hteli videti njegove eksperimente.

Mnogi znanstvenici i lečnici su podržavali Rife-a. Među njima su bili međunarodno poznati E.C.Rosenow, Arthur Kendall, Dr. George Dock, Alvin Foord, Rufus Klein-Schmidt i mnogi drugi.
Rife je ignorirao sve rasprave oko njegovih otkrića. Slava i počasti nisu ga zanimali. Sve svoje vreme posvetio je tome, da bi usavršio metode uništenja ubojitih virusa. Da bi ih uništio, koristio je istu metodu, koja mu je omogućavala promatranje živih virusa - rezonans.

Povećavajući intenzitet frekvencija, koji su prirodno rezonirali sa frekvencijama virusa, Rife je povećavao njihovo osciliranje, što je izazivalo uništenje virusa.

Rife je uložio puno vremena i truda, da bi pronašao frekvencije, koje uništavaju herpes, dječju paralizu, meningitis, tetanus, gripu i ogroman broj drugih opasnih mikroorganizma.
Godine 1934 Univerzitet Južne Kalifornije sazvao je Posebnu Medicinsku Komisiju, da bi potvrdila otkrića dr. Rife-a. Iz klinike Pasadena County Hospital u laboratoriju Rife-a su dovezli 16 pacijenta s dijagnozom završnog stadija raka. Ekipa lečnika je trebala promatrati pacijente tokom lečenja i nakon 90 dana proceniti njihovo zdravstveno stanje, ako ostanu živi.
Nakon 90 dana terapije, Komisija je potvrdila, da je 14 od 16 pacijenata bilo potpuno izlečeno. Dva ostala pacijenta nastavila su terapiju i nakon 4 nedelje i njih su proglasili zdravima. Lečnička komisija potvrdila je, da je terapija Rife-a bila 100% uspešna.


Da bi odali priznanje genijalnom otkriću dr. Rife-a, 20 studenog 1931 godine četrdeset četiri najbolja lečnika SAD-a sazvali su svečani banket, koji se održao na imanju Dr. Milbank Johnsona.

Na banketu lečnici su proglasili terapiju Rife-a "krajem svih bolesti".


Što se desilo dalje? Što bih se desilo, da ste pronašli lek za sve bolesti? Uskoro će te saznati...

Vest o kraju svih bolesti dosegla je Morrisa Fishbeina, koji je 1934 godine postao potpuni vlasnik deonica Američke Zdravstvene Asocijacije. Zadnje, što je farmaceutska industrija htela, bila je bezbolna terapija, 100% učinkovita u lečenju terminalnog karcinoma, koja nije koštala ništa, osim male količine struje.

Ljudi bi mogli pomisliti, da im više ne trebaju lekovi...


Fishbein je poslao dr. Rife-u svog advokata sa ponudom "koja se ne odbija"... Ali Rife ju je odbio.

Uskoro nakon toga iz laboratorije Rife-a bile su ukradene snimci, fotografije i beleške. Lopov nikada nije pronađen.

Dok je Rife pokušao nadoknaditi štetu, neko je razbio njegov neprocenjivi Univerzalni Mikroskop i ukrao njegove delove.

Prije toga, neko je potpalio multi-milijonski laboratorijum u New Jersey, gdje su se lečnici pripremali za konačnu potvrdu terapije Rife-a prije njezinog službenog objavljivanja.

Zadnji udarac bila je ilegalna plenidba policije toga, što je još preostalo u laboratoriji dr. Rife-a.
Lečnici, koji su hteli zaštititi Rife-a, izgubili su svoje dotacije i privilegije. S druge strane, ogroman novac bio je potrošen na to, da bi ti, koji su videli terapiju Rife-a, zaboravili da ona uopšte postoji.
Tako je, Arthur Kednall, direktor Northwestern School of Medicine, neočekivano dobio na svoj račun 250000$ i povukao se u Meksiko. U te dane to je bio ogroman novac.

Drugu prominentnu osobu, koja je sarađivala sa Rife-om, doktora George Dock-a, ućutkali su sa ogromnom svotom novaca i najvećim nagradama u oblasti medicine.

Nikakva cena nije bila prevelika, da bi zaustavila terapiju Rife-a. Setite se toga, da je danas lečenje jednog pacijenta obolelog od raka košta oko 300.000$. Veliki je to biznis.

Na kraju, su svi osim dr.Couche-a i dr.Milbank Johnsona, napustili Rife-a.

Medicinske novine, koje su većinom bile financirane od strane farmaceutskih tvrtki i kontrolisane Američkom Zdravstvenom Asocijacijom, odbijale su publikacije bilo kojih članaka o terapiji Rife-a. Tako je, cela generacija studenata medicine diplomirala a da nisu ni čuli za Rife-ov proboj u medicini.

Rife je shvatio, da njegov životni trud i otkrića nisu bili samo ignorisani, nego su i trebali nestati sa njegovom smrću. Prestao se boriti i ostatak života je proveo tražeći utočište u alkoholu. To mu je pomagalo ublažiti bol od spoznaje, da su njegova otkrića ignorisana, dok milijoni ljudi pate od bolesti, da bi nekolicina profitirala.

Royal Rife je umro 1971 godine od alkohola.

Na sreću, njegovo delo nije umrlo sa njim. Učenici Rife-a nastavili su istraživanja u području biorezonansne medicine. Nekolicina doktora i inženjera obnovili su njegove uređaje. Godine 1986 publikacije o dr. Rife-u i njegovoj terapiji ponovno su se pojavile u novinama.

Istraživanja doktora Rife-a su nastavili drugi znanstvenici - Hulda Clark, doktor Beck, dr. Lakhovski i drugi.

Zahvaljujući svima njima, sada je biorezonantna medicina dostupna svima ko želi pronaći prirodni i efikasni način rešenja zdravstvenih problema.
Svake godine se održava skup lečnika iz celog sveta, da bi podelili svoja iskustva i dostignuća u području biorezonantne medicine. Za sada lista bolesti, koje se mogu lečiti uz pomoć frekvencija, sadrži preko 500 bolesti.


Nadamo se, da će jednog dana Royal Raymond Rife biti po pravu priznan genijem savremene medicine. Do tada, njegova legendarna tehnologija dostupna je samo onima, koji su zainteresovani da je pronađu.

Iako potpuno legalna za veterinare, koji je koriste da izleče životinje, Rife-ova briljantna terapija ostaje tabu za ortodoksnu medicinu zbog toga, jer ugrožava međunarodni monopol farmaceutskoj industriji, koja kontrolše život - i smrt - većine ljudi na ovom planetu.

1 коментар:

magda је рекао...

Da li je moguće da ovakav blog nema nikakvu reakciju čitalaca?