петак, 23. јануар 2015.

Dijabetes tipa 2

Da li ste znali da i u slučaju šećerne bolesti tipa 2 vredi obratiti pažnju na to, da β-ćelije u slučaju nedostatka vitamina D stvaraju manje insulina, međutim taj proces je do određene faze obolenja reverzibilan, i uz postizanje odgovarajućeg nivoa vitamina D se može poboljšati i stvaranje insulina. Pored toga, nekoliko ciljano vršenih ispitivanja je ukazalo na to, da postoji negativna veza između nivoa vitamina D i učestalosti pojave dijabetesa tipa 2, na osnovu čega se može zaključiti, da što je niži nivo vitamina D, tim je veći rizik od nastajanja šećerne bolesti.

 Vitamin D3 u tečnom stanjuTakođe se mora zapamtiti, da se dijabetes tipa 2 obično javlja u vezi sa gojaznošću i da je jasno dokazan odnos između deficita vitamina D i gojaznosti. Drugim rečima, što je neko gojazniji, paralelno tome raste i verovatnoća nedostatka vitamina D, najverovatnije zbog visokog faktora skladišnog kapaciteta vitamina D u masnom tkivu, pa osobe koje se bore sa viškom kilograma i nivoom šećera, treba redovno da proveravaju i svoj nivo vitamina D.

Vitamin D je takozvani prohormon, koji koriste tkiva našeg organizma i koji je neophodan za ćelije za stvaranje biohemijskih procesa potrebnih za svakodnevno pravilno funkcionisanje organizma. Pored toga, vitamin D ima i direktni uticaj na ćelije, bez "direktne komunikacije" sa DNK.


Нема коментара: